Bridge & Boardgames

  • Bridgeclub met wekelijkse wedstrijden
  • Bridgeopleiding en training
  • Aparte Bridge room
  • Maar ook andere “Card” activiteiten zoals Poker (initiatie en tournaments)