01

Aug 2016

Build Up

En nu zijn we ook echt gestart, op onze Build Up locatie.

De bedoeling is om vanaf nu te bouwen aan een club om dan in eind 2018 met een volwaardig gegeven de Handelsbeurs te bevolken.

  • Meeting Start-up groep – augustus
  • Samenstelling Board – augustus-september
  • Early adopters – nazomer
  • Opstart Kamers – eind 2016

Build up

 

Your email address will not be published.