Bij De Kamers zijn we steeds op zoek om boeiende ontmoetingen en intellectuele kruisbestuiving nog meer te faciliteren. Daarom starten we met Business Kamers, waarin we een beperkt aantal leden van De Kamers die actief zijn in dezelfde sector op regelmatige basis samenbrengen.

Ons doel? Dat jullie samen elkaars ambassadeur worden en jullie businessactiviteiten dynamiseren, nuttige informatie over jullie sector met mekaar delen en misschien zelfs samenwerken rond bepaalde projecten en het gunnen van opdrachten.
Keuze van specifieke sectoren waar verschillende categorieën van ondernemingen projectmatig samenwerken.

De sector Vastgoed met disciplines en bedrijfscategorieën zoals ontwikkelaars, architecten, landmeters, banken, aannemers, afwerkingsbedrijven, advocaten, immokantoren, …

Op  vrijdag 25 oktober hadden de leden van de Business Kamer Vastgoed hun lunch om de werking van 2020 te plannen.

 

#netwerken, #expertise #anticiperen #gunfactor