13

Mar 2020

Corona Cancelled

In lijn met de algemene adviezen werden alle activiteit tot mid-april uitgesteld. Dit gezien het algemene zorgvuldigheidsprincipe, dat bepaalt dat we alle voorzorgen moeten nemen om schade te voorkomen.
We hopen deze op een latere datum te herplannen.