Een interactief platform op de app van De Kamers waar je kan connecteren met de andere leden. Uiteraard enkel na wederzijdse toestemming en met respect voor ieders privacy.

Hoe werkt het

De Kamers Connect is een interactief platform waar je kan connecteren met de andere leden. Je kan hier van de met jou verbonden leden hun gegeven zien, een mail sturen, verbinden. Evenwel enkel als het andere lid ook zijn toestemming geeft.
Klik op Connectie Toevoegen om met een nieuw lid te connecteren.
Via de zoekfunctie (op naam of bedrijf) kan je een selectie maken.
Gevonden ?, dan kan je toevoegen aan je connecties en dan verder verbinden via mail, …

Ja kan ook connecteren met aanwezigen op een activiteit. Dit kan via de aanwezigheidslijst. Hier kan je met deze leden connecteren.
Mogelijkheid om niet te verschijnen op de aanwezigheidslijst is voorzien bij de inschrijvingsprocedure (Publicatie uitvinken)

Hoe beschermen we je privacy
Enkel voor leden

Enkel leden hebben toegang tot de Ledenmodule. Dus sowieso reeds beveiligd met login en paswoord authenticatie.

Zoeken

Zoeken kan op naam van de persoon of bedrijf. Minimum 3 karakters zijn vereist.
Tevens is de zoekopdracht beperkt tot 5 pogingen per dag.