Ondertussen staan we voor een relance (na enkele lokale Waves of was dit dan toch de 2e Wave).
Vraag is hoe de economie hier gaat op reageren met een V, U, W of K herstel.
V, U, W of K recovery – DS 2020 08 29