LIDMAATSCHAP

Binnen onze Members Club zijn we gesteld op discretie en dus is er geen grote wervingscampagne voor nieuwe leden.

De Founding members werden zorgvuldig geselecteerd op hun merite of hun enthousiasme om een voortrekkersrol te vervullen binnen hun Kamer.
De initiële leden worden dan weer door deze Founding members geselecteerd en voorgesteld.
Nieuwe clubleden worden optimaal geïntroduceerd door een bestaand clublid die dan vooraf kan nagaan of er een match is met de waarden en werking binnen de club. Via deze introducties loopt de integratie natuurlijk ook vlotter.

Bij toetreding worden nieuwe leden gefamiliariseerd met de Club tijdens een welkom gesprek door de club gastheer en een Kamer Capo. De volledige afwikkeling van de lidmaatschap procedure verloopt ten ander electronisch. Dit in de context van onze Virtual Club.

LIDMAATSCHAP HERNIEUWING

Bij het einde van de lidmaatschapsperiode wordt een mail gestuurd met de vraag voor vernieuwing.

Hierin worden de essentiële zaken opgenomen (facturatie, kostprijs, type lidmaatschap).
Wijzigingen kunnen steeds aangebracht worden in het ledenprofiel, of via eenvoudige reply op deze mail.

Hierna volgt een factuur, een paar weken voor de vervaldag van het lidmaatschap. Deze factuur geldt als verlenging van het Lidmaatschap.

Bij laattijdige betaling behoudt De Kamers vzw zich het recht voor de volledige factuur op te eisen. Dan wel een deel (minimum 6 maanden), na eventueel protest, in verhouding van de reeds opgelopen kosten.